PRIMAVERA, 23-04-2014 AL 11-06-2014

BASES

Per poder participar en el sorteig, haureu d’emplenar aquesta butlleta i dipositar-la a la bústia de la botiga que us l’ha donada.

No seran vàlides les butlletes que no portin el segell original de la botiga; per tant, no tindran valor les fotocòpies ni cap altra mena de duplicats.

 

ELS PREMIS CONSISTEIXEN EN MONEDES  “BOTI”.

1 BOTI = 1 EURO

PREMIS   1 PREMI   DE 500 €

2 PREMIS DE 250 €

10 PREMIS DE 100 €

Les monedes Boti serviran per pagar en les botigues que participen a la campanya.

 

EL DISSABTE 14 DE JUNY, A LES 9 H DEL VESPRE, ES FARÀ L’ACTE DE CLOENDA DE LA CAMPANYA DE PRIMAVERA A LA PLAÇA DE LA VILA I SE SORTEJARAN TOTS ELS PREMIS. L’ACTE COMPTARÀ AMB ANIMACIÓ INFANTIL.

El dia 11 de juny serà el DARRER DIA per dipositar les butlletes en les urnes dels comerços participants.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases. En cas que hi hagi algun dubte, la Junta del Botmol tindrà el poder de decisió.

Les butlletes seran destruïdes un cop resolt el sorteig i les dades que hi constin no podran ser utilitzades en cap mena de base de dades informatitzada.

SI CONCURSEU PER FACEBOOK I TWITTER, també podeu entrar en un sorteig de 100 €.

Les fotografies que es facin de l’acte final i de tota la gent que hi surti podran ser publicades als mitjans de comunicació, com a publicitat de la campanya o per a alguna exposició de fotos puntual del BOTMOL.

Els guanyadors donen la seva autorització per fer públics els seus noms conforme han estat premiats.

 

AQUESTA PRIMAVERA PLOURAN BOTIS