Plans de desconfinament per sectors – normatives a complir

PLANS DE DESCONFINAMENT – Aquest plans sectorials són els mínims que han de complir els diferents sectors. En aquelles potestats en les que els Ajuntaments tinguin competències, podran ser més restrictius.

INFOGRAFIES DESCARREGABLES

DEPARTAMENT D’INTERIOR – Malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc (COVID19)

PLA ACCIÓ ESTABLIMENTS COMERCIALS DE VENDA AL DETALL I A L’ENGRÒS

PLA ACCIÓ SECTOR RESTAURACIÓ