Concert d’el Pot Petit, 22 de desembre

Concert d’el Pot Petit
Dissabte 22 de desembre, a les 11 h, a la pl. del Mercat