CAMPANYA TREN DE NADAL.

La Campanya del Trenet de Nadal.  El trenet tindrà unes característiques diferents com podeu veure a la foto adjunta. Serà un tren obert, amb entrades individuals als vagons per facilitar entrades i sortides per unitats familiars i adaptar-se millor a la normativa del covid-19