SENSACIONS DE PRIMAVERA

BASES.

Per poder participar en el sorteig, haureu d’emplenar aquesta butlleta i dipositar-la a la bústia de la botiga que us l’ha donat.

No seran vàlides les butlletes que no portin el segell original de la botiga, per tant, no tindran valor les fotocopies ni altres tipus de duplicats.

Els premis consisteixen en caixes de regals – smartbox, “estancies, benestar, gastronomia, lleure” etc.

Per cada botiga sòcia  de la Unió de Botiguers,  hi haurà un finalista, el dia de la cloenda d’ entre tots els finalistes es sortejaran  els premis.

El divendres dia 14 de juny  es farà l’acte  de cloenda a les 21 hores a la Plaça de la vila, i es sortejaran tots  els  premis  de la Campanya de Primavera.

Els finalistes han de ser presents a la plaça de la Vila el dia del sorteig final. Han de dur el seu DNI, i en cas que no hi puguin ser, hauran d’enviar un representant però amb el mateix DNI del finalista.

El 12 de juny, serà el DARRER DIA, per a dipositar les butlletes en les urnes dels comerços participants.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases, en cas que hi hagi algun dubte, la Junta del Botmol tindrà el poder de decisió.

Les butlletes seran destruïdes un cop resolt el sorteig i les dades que hi constin no podran ser utilitzades en cap mena de base de dades informatitzada.

Les fotografies que es facin a l’acte final i de tota la gent que hi surti podran ser publicades als medis de comunicació, com a publicitat de la campanya, o per alguna exposició de fotos puntual del BOTMOL.

Els guanyadors donen la seva autorització per fer públics els seus noms conforme han estat premiats.