CALENDARI DE FESTES

Calendari festes laborals 2017 a Molins de Rei

Per acord plenari de 4 d’octubre de 2016 s’ha adoptat l’aprovació del calendari de festes locals per al 2017. A continuació s’exposa el calendari de festes laborals per a l’any 2017, segons l’ORDRE TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017, publicada al DOGC núm. 7135 de 6 de juny de 2016, juntament amb les 2 festes locals:

6 de gener (Reis).
14 d’abril (Divendres Sant).
17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
5 de juny (Festa local)
24 de juny (Sant Joan).
15 d’agost (l’Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
29 de setembre (Festa local – Sant Miquel)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
1 de novembre (Tots Sants).
6 de desembre (Dia de la Constitució).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve).

De les tretze festes esmentades per l’ordre TSF/137/2016 n’hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.