guia comercial

gestories i assegurances

CORREDORIA D'ASSEGURANCES

ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE (RENDA, IVA, SOCIETATS)
ASSESSORIA LABORAL (NÒMINES, SEGURETAT SOCIAL, CONTRACTACIÓ) -
ASSESSORIA JURÍDICA -
ASSEGURANCES (DE VIDA, DE PENSIONS, D'AUTOMÒBIL)

HEROI

AUDITORS I CONSULTORS, CONSULTORIA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, ASSESSORAMENT EMPRESARIAL, PERICIAL I DE CONCURSOS, AUDITORIA DE CCAA.